Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de zorg en ondersteuning die je van mij als lactatiekundige IBCLC hebt gehad. Uiteraard is de eerste stap om te kijken of wij daar samen uit kunnen komen. Je mag me daarvoor bellen of een WhatsApp bericht sturen of een contactformulier invullen, wat jij het prettigst vindt.

Het is uiteraard mijn bedoeling om je zo goed mogelijk te helpen, daar hoort ook bij luisteren naar jou als je iets als onprettig of onjuist ervaren hebt. Dan kan ik uitleggen waarom ik bepaalde dingen zo gedaan heb en eventuele verwarring of onduidelijkheid wegnemen en hopelijk kunnen we dan op wederzijds begrip en/of een compromis uitkomen. Is de uitkomst echter onbevredigend of voel je je niet of onvoldoende gehoord door mij, dan kun je uiteraard een officiële klacht indienen.

Elke lactatiekundige IBCLC is wettelijk verplicht ingeschreven te staan bij een externe geschilleninstantie, waar je als cliënt je klacht kunt indienen, die van mij heet Er Is Iets Mis Gegaan.

De onafhankelijke geschilleninstantie van erisietsmisgegaan fungeert in eerste instantie als mediator. Wanneer we er met het Klachtenportaal Zorg nog niet uitkomen, zijn ook verdere stappen mogelijk. De uitspraak is bindend.

Daarnaast is het mogelijk om een klacht tegen een lactatiekundige IBCLC in te dienen via de IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners), de organisatie die internationaal verantwoordelijk is voor de certificering van en richtlijnen voor lactatiekundigen IBCLC. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de IBLCE, waar ook een in te vullen klachtenformulier te vinden is. (For the complaint form in English, click here.)