Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Helaas zit lactatiekundige zorg niet in het basispakket. Wel kunnen de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

  1. Voor veel verzekeraars is de lactatiekundige verplicht een IBCLC certificaat te hebben en aangesloten te zijn bij de NVL. Op mijn factuur zullen altijd mijn IBCLC nummer en NVL nummer vermeld staan.
  2. Sommige verzekeringen vragen een doorverwijzing van de huisarts, een verloskundige of een arts van het CJG (voorheen consultatiebureau). Deze verwijzing kun je vragen aan de betreffende zorgverlener. Een verwijzing betekent echter niet automatisch dat je lactatiekundige hulp vergoed krijgt, want dat hangt van je verzekering af. 

Voor zover mij bekend, geldt voorwaarde 1 bij: Interpolis, Menzis, CZ, De Friesland, Nationale Nederlanden, OHRA, ONVZ, PNOzorg, Pro Life, Salland, Zorgdirect, United Consumers, VGZ, VvAA, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. En voorwaarde 2 bij: De Friesland, Nationale Nederlanden, IZA, IZZ, UMC, Pro Life, VGZ.

Dit kan natuurlijk veranderen! Dus check goed bij je eigen zorgverzekering en jouw specifieke aanvullende verzekering wat de voorwaarden precies zijn en hoe hoog en welke zaken vergoed worden.

Jouw zorgverzekeraar en jijzelf kunnen bij de NVL lactatiekundige checker controleren dat ik IBCLC gecertificeerd ben en lid van de NVL. Steeds meer verzekeringen vragen naast mijn AGB code op de factuur, ook de volgende codes voor verschillende consulten

Overigens, wanneer je geen vergoeding krijgt zou je de kosten van het consult kunnen optellen bij "zorgkosten die niet vergoed zijn" bij je belastingaangifte en op die manier wat teug kunnen krijgen van de kosten.

  • 196218 | Consult lactatiekundige
  • 196219 | Telefonsich consult lactatiekundige
  • 196220 | Consult aan huis lactatiekundige

De vergoeding van de lactatiekundige zorg of aanschaf/huur van een kolf kan ik niet voor je regelen. Na betaling van de factuur kun je meteen zelf een verzoek tot vergoeding van de factuur bij je eigen verzekeraar indienen. Vaak kan dit via een app met een foto van de factuur.