Borstvoedingscoach

Hoe meer mensen in de geboortezorg kennis over lactatie hebben en de vaardigheden bezitten om fysiologische borstvoeding te begeleiden, hoe beter de zorg is die we een kraamvrouw en haar baby kunnen bieden.

Met We Care College heb ik een opleiding tot borstvoedingscoach ontwikkeld. Een borstvoedingscoach is in onze ogen geen zelfstandig beroep maar een verdieping op lactatiekundig gebied voor allerlei medewerkers die met borstvoeding te maken krijgen in hun werk. In de opleiding van zorgprofessionals zoals verloskundigen, kinderartsen, huisartsen, gynaecologen, (pre-verbaal) logopedisten, osteopaten en ook kraamverzorgenden is er maar beperkt aandacht voor lactatie waardoor de aanwezige kennis over lactatie gelimiteerd is.

Met meer kennis kan een geboortezorgmedewerker beter de fysiologie begeleiden, dus pathologie voorkómen en tijdiger verwijzen wanneer er wél sprake is van pathologie.

De opleiding tot borstvoedingscoach bestaat uit 5 praktische klassikale lessen van 7,5 uur. Ter voorbereiding op de klassikale scholing volgt de deelnemer in een online leeromgeving een theoretische les. Die theorieles wordt met een toets afgesloten. Na de klassikale scholing werkt de deelnemer aan een praktijkopdracht die in één van de maandelijkse intervisiemomenten gepresenteerd wordt. Deze presentaties worden ook beoordeeld.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen zijn anatomie, fysiologie, aanleggen, kolven, bijvoeden, flesvoeden, aangeboren afwijkingen, verworven pathologie, aanlegproblemen, anamnese uitvragen, coaching hands-on en hands-off en omgaan met weerstand.

De praktijklessen kennen een actief programma, met veel ruimte voor het oefenen van vaardigheden. Hierbij worden verschillende werkvormen ingezet. Daarnaast wordt geoefend met de begeleiding van verschillende uitdagingen in de borstvoedingszorg. De laatste les wordt ingezoomd op de rol van de borstvoedingscoach, de samenwerking met andere geboortezorgmedewerkers en de eigen bijdrage.

De opleiding is in eerste instantie ontwikkeld voor kraamverzorgende daarom zijn vier praktische klassikale lessen elk geaccrediteerd met 6 KCKZ-punten. De hoop is echter dat ook andere beroepsgroepen accreditatie kunnen ontvangen voor het volgen van (delen van) de opleiding, zoals KNOV en V&VN bijvoorbeeld.

Wat is het verschil met de opleiding tot lactatiekundige?

Om deel te nemen aan het IBCLE- examen voor (IBCLC) lactatiekundigen moet de kandidaat 95 uur lactatie-onderwijs gehad hebben waarvan 5 uur communicatie, dat ook volledig online mag zijn (2022_August_Candidate-Information-Guide_DUTCH.pdf (iblce.org)

De opleiding tot borstvoedingscoach is een verdieping op lactatiekundig gebied voor geboortezorgmedewerkers of mensen met affiniteit en bestaat uit 37,5 uur contactonderwijs, minstens 16 uur digitaal onderwijs, minstens 10 uur intervisie en uitvoeren van 4 praktijkopdrachten en geven van 5 presentaties.

Wat is het verschil met toelatingseisen voor een lactatiekunde opleiding?

De opleiding tot lactatiekundige is een post-HBO opleiding dus die volg je ná een opleiding tot tandarts, diëtist, verloskundige, verpleegkundige, ergotherapeut, apotheker, fysiotherapeut, arts, logopedist of spraaktherapeut (2022_August_Candidate-Information-Guide_DUTCH.pdf (iblce.org)) of (indien je niet de juiste hbo-opleiding hebt) na het behalen van 14 vakken op hbo-niveau als vooropleiding (health-sciences-education-guide_dutch.pdf (iblce.org)).

Voor de opleiding tot BVC geldt alleen de toelatingseis van minimaal MBO4/HBO werk- en denkniveau en de mogelijkheid om opdrachten in de praktijk uit te voeren.